KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers van kleine en middelgrote ondernemingen subsidies van de Vlaamse overheid kunnen bekomen voor opleidingen en advies. Concreet wil dit dus zeggen dat je advies van een consultant kan inschakelen of opleidingen kan volgen met financiële steun van de Vlaamse overheid.

Welke diensten van Cloubis komen in aanmerking voor de kmo-portefeuille?

Cloubis is geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor de steunmaatregel KMO-portefeuille voor de pijlers Advies en Opleiding.

Advies

Onder de peiler advies vallen de diensten die gerecht zijn op het verbeteren van de werking van jouw onderneming. Het gaat hier over schriftelijke raadgevingen. Onderdelen hiervan zijn: een analyse van de probleemstelling, het eigenlijke advies, een implementatieplan en de begeleiding bij deze implementatie.

Opleiding

Alle trainingen die Cloubis aan bedrijven aanbiedt komen in aanmerking voor KMO-portefeuille.

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Hoeveel subsidie je ontvangt hangt af van de grootte van jouw onderneming:

Voor meer informatie kan je op de website van het VLAIO terecht.

Stappenplan KMO-portefeuille

Offerte

Je ontvangt een offerte van Cloubis.