KMO-Portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers van kleine en middelgrote ondernemingen subsidies van de Vlaamse overheid kunnen bekomen voor opleidingen en advies. Concreet wil dit dus zeggen dat je advies van een consultant kan inschakelen of opleidingen kan volgen met financiële steun van de Vlaamse overheid.

KMOP

Welke diensten van Cloubis komen in aanmerking voor de kmo-portefeuille?

Cloubis is geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor de steunmaatregel KMO-portefeuille voor de pijlers Advies en Opleiding.

Advies

Onder de peiler advies vallen de diensten die gerecht zijn op het verbeteren van de werking van jouw onderneming. Het gaat hier over schriftelijke raadgevingen. Onderdelen hiervan zijn: een analyse van de probleemstelling, het eigenlijke advies, een implementatieplan en de begeleiding bij deze implementatie.

Opleidingen

Alle trainingen die Cloubis aan bedrijven aanbiedt komen in aanmerking voor kmo-portefeuille.

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Hoeveel subsidie je ontvangt hangt af van de grootte van jouw onderneming:

  • Kleine ondernemingen (tot 50 werknemers): 30% subsidie met een jaarlijks maximum van €7500.
  • Middelgrote ondernemingen (tot 250 werknemers): 20% subsidie met een jaarlijks maximum van €7500.

Voor meer informatie kan je op de website van het VLAIO terecht.

Stappenplan kmo-portefeuille

Offerte

Je ontvangt een offerte van Cloubis.

Startdatum

Contacteer ons om de startdatum van het project vast te leggen. Teken nooit een offerte voor een startdatum vast te leggen.

Offerte ondertekenen

Vul de afgesproken startdatum in op de offerte, nu kan je deze ook ondertekenen.

Subsidieaanvraag

Doe jouw subsidieaanvraag bij KMOP, je hebt hiervoor de offerte met startdatum nodig. Je hebt 14 dagen na startdatum om dit aan te vragen.

Eigen bijdrage

Stort jouw eigen bijdrage aan KMOP, het subsidiebedrag zal dan door KMOP worden bijgestort. Je hebt 30 dagen na de subsidieaanvraag om dit in orde te brengen.

Factuur

Je ontvangt een factuur van Cloubis. Via KMOP stort je het bedrag excl. BTW, via jouw eigen rekening stort je de BTW.

Tweede factuur

Is het bedrag van de eerste factuur lager dan het totale projectbedrag? Dan ontvang je van Cloubis nog een tweede factuur. Hiervoor gelden dezelfde stappen als voor de eerste factuur.