Data Landscape Assessment – E&C Consultants

We hielpen met

Architectural Advise
Business Intelligence
Cloud Experience
Data Assessment

E&C is een adviesbureau dat haar klanten bijstaat in energiecontracten, energierisicobeheer, energiecontrole, energiegegevensbeheer en decarbonisatie-energiebeheer.

Steeds meer bedrijven stellen decarbonisatiedoelen vanwege de opkomende energietransitie. E&C helpt haar klanten een betere energietransitie te maken door slimme energie-inkooppraktijken toe te passen en het risico van veranderende energieprijzen te verminderen.

De briefing

Om hun klanten te adviseren, ontwikkelde E&C geavanceerde berekeningen, waarbij gegevens van markten, energieverbruik, contracten en andere bronnen werden gecombineerd.

Gezien de complexiteit van energiecontracten was er veel input die aangepast moest worden om alle variaties te kunnen ondersteunen. Excel was de tool bij uitstek voor hun berekeningen, ondersteund door interne en zeer deskundige VBA-experts die deze taak perfect uitvoerden. Dit ondersteunde ook een van de belangrijkste sterke punten van E&C, namelijk de flexibiliteit naar hun klanten toe. De gegevens werden on-premise opgeslagen in een SQL Server-database. SharePoint werd gebruikt als documentbibliotheek en presentatielaag in combinatie met Power BI.

Gezien de snelle groei van E&C als bedrijf en van de gegevens zelf, legde de on-premise architectuur echter beperkingen op voor de toekomst. E&C wilde de huidige opzet beoordelen en kennis opdoen om hun architectuur te optimaliseren en toekomstbestendiger te maken.

Belangrijkste doelstellingen van de assessment:

  • Inzicht in AS IS situatie van de huidige data architectuur
  • Advies over hoe de gegevensarchitectuur eruit zou moeten zien voor betere prestaties (TO BE situatie)
  • GAP-analyse en voorgestelde routekaart
  • Mogelijke verbeteringen aan het databasemodel
  • Mogelijke verbeteringen aan het Power BI datamodel en Power BI rapporten

Onze oplossing

We voerden een grondige data-assessment uit om E&C te helpen inzicht te krijgen in hun huidige data-architectuur en mogelijkheden voor optimalisatie te identificeren.

De data-assessment was een iteratief en informatief proces tussen Cloubis en E&C op basis van intensieve samenwerking en co-creatie.

We gebruikten de volgende aanpak om het assessment effectief uit te voeren:

  1. De eerste stap in het proces was het krijgen van een algemeen beeld van de AS IS-architectuurvia verschillende workshops waarbij we een beeld wilden krijgen van wat E&C doet en hoe dat zich vertaalt in de gegevens. Ook kreeg E&C de kans om ervaringen en uitdagingen te delen en alle brandende vragen te stellen die zij op dat moment hadden.
  2. Na verschillende workshops verwerkten we de informatie en stelden we onze initiële assessment op. Dit omvatte inzichten over cloudinfrastructuur, datawarehouse- en datamodelleringsconcepten, en hoe ze hun data-architectuur naar een modern en toekomstbestendig dataplatform konden brengen. We hebben ook rapportage in onze scope opgenomen en oplossingen uitgelegd voor het voorbereiden en publiceren van gegevens binnen het Power BI-platform.
  3. Vervolgens leverden we een technologisch voorstel op. We vergeleken verschillende Data Warehouse en Data Integratie diensten en deden een aanbeveling over welke technologie het beste bij E&C zou passen. Dit werd opnieuw voorgelegd aan de stuurgroep en er werd een gedetailleerd rapport afgeleverd.
  4. Als laatste stap stelden we een architectuur voor op basis van de gekozen Data Warehouse en Data Integratie tools. We presenteerden ons voorstel en deelden het rapport.

Elke presentatie werd gevolgd door een aparte Q&A-sessie waarin E&C alle resterende vragen over onze architectuur en technologievoorstellen kon stellen.

Het resultaat

Na het intensieve data-assessmentproces konden we E&C inzicht geven in hun huidige architectuur en onze expertise delen over een verbeterde opzet. We leverden goed onderbouwde voorstellen hoe E&C hun architectuur zou kunnen optimaliseren en schaalbaar zou kunnen maken voor de toekomst.

We lieten onze voorstellen niet zomaar achter bij E&C. Deze grondige data assessments bleken slechts het eerste hoofdstuk van een interessante samenwerking tussen E&C en Cloubis.

Na het opleveren van onze assessment besloot E&C samen met ons te werken aan hun data roadmap en samen de proposities te gaan implementeren.

Met onze hulp kon E&C overstappen van een on-premise architectuur, die in het verleden goed werkte maar zijn grenzen bereikte, naar een cloud-based en schaalbare architectuur, waarmee ze hun data en product roadmap voor de toekomst kunnen leveren.

Heeft jouw project onze expertise nodig?