Gegevensuitwisseling (MIG6) – Engie

We hielpen met

Business Intelligence
SAP BI
Testing

De briefing

De energiemarkt in België is in volle transitie. We schakelen in steeds sneller tempo over van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen.

Het toenemende aandeel van hernieuwbare energiebronnen is eveneens de oorzaak van steeds grotere schommelingen op het energienet. Om de energievoorziening zowel betrouwbaar als betaalbaar te houden, dienen energieleveranciers mee te evolueren met de veranderende energiemarkt.

MIG 6 is de naam van een nieuwe generatie van marktprocessen. MIG staat voor “Market Implementation Guide”. Het beschrijft de informatie-uitwisseling tussen de distributienetbeheerders en andere marktpartijen. Het doel van MIG 6 is te komen tot een minder foutgevoelige, (kosten-)efficiëntere, klantvriendelijkere werking van de energiemarkt.

Dit brengt met zich mee dat bestaande processen en regels worden geoptimaliseerd en nieuwe regels worden ingevoerd. Er zijn ook enkele fundamentele wijzigingen in de manier waarop de marktspelers met elkaar zullen communiceren.

Uiteraard brengt dit wijzigingen in de data en gerelateerde rapporten met zich mee. De focus lag op de rapporten die gebaseerd zijn op data uit SAP Business Warehouse (BW).

Onze oplossing

We onderzochten enerzijds de eventuele impact op bestaande rapporten van de datawijzigingen in de bronsystemen en in het BW systeem en identificeerden nieuwe rapportenbehoeftes. Tijdens meerdere workshops schaafden we de analyses bij naar de behoefte van de business.

Vervolgens concentreerden we ons op de testfase. Voor de planning hielden we rekening met de testen en migraties in de bronsystemen en BW. Er werden 2 testfases voorzien om elk rapport grondig te testen.

We definieerden test cases voor de end-to-end testen. Bij E2E-tests worden technieken gebruikt die een gebruiker van een applicatie simuleren. Door de acties die een gebruiker zou ondernemen te repliceren, helpt de test om te evalueren of de resultaten voldoen aan de vereisten of het verwachte resultaat.

We bepaalden per rapport de testbehoefte op vlak van:

  • Toegang
  • Ontwerp
  • Data integriteit
  • Delta load

Om de planning op te volgen analyseerden we de vooruitgang van de testcases om zo eventuele bottlenecks te ontdekken.

Het resultaat

Dankzij de herziening van de databronnen, transformaties, integraties en bestaande rapporten is de nieuwe rapportage bij Engie volledig conform de MIG 6 marktprocessen. Op deze manier zijn de werknemers beter uitgerust om om te gaan met deze veranderde energiemarkt. Dankzij het uitvoerige testproces en de workshop met de eindgebruikers van de rapporten zijn we ook zeker dat de rapporten voldoen aan al hun noden en eisen.

In een project met grote wijzigingen aan een bestaande structuur, veel nieuwe processen en een groot aantal betrokken stakeholders is het verzamelen van behoeftes en de correcte data verkrijgen vaak een complex gegeven.

Door onze gestructureerde aanpak, planning, transparante communicatie en ervaring in dergelijke projecten slaagden we erin om de testfases succesvol te doorlopen en tijdig af te werken.

Heeft jouw project onze expertise nodig?