Financiële Rapportering in Power BI – VRT

We hielpen met

dbt
Power BI
Finance

De VRT is de Vlaamse openbare radio- en televisieomroep. De VRT wil de Vlaamse samenleving versterken door te informeren, te inspireren en te verbinden. Als radio- en televisieomroep richten ze zich op informatieve en culturele programma’s, maar ook op sport, drama en amusement.

Enkele bekende merken van de VRT zijn:

  • VRT MAX, het on-demand video- en audioaanbod
  • VRT NWS, waar consumenten het laatste nieuws kunnen volgen
  • Sporza voor het laatste sportnieuws
  • Radiozenders MNM, Studio Brussel, enz.

De briefing

De bestaande financiële rapportering van de VRT was gedeeltelijk gebaseerd op handmatig verwerkte gegevens (met behulp van Excel). Dit resulteerde soms in verschillende bronnen van de waarheid, elk met verschillende versies afhankelijk van de laatste download. Vergaderingen die bedoeld waren om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van gegevens konden overschaduwd worden door discussies over de kwaliteit of de nauwkeurigheid van de gegevens zelf. Cloubis werd gecontracteerd met een duidelijk doel: de financiële gegevens via het data lake verwerken zonder handmatige tussenstappen, en deze koppelen aan Power BI om te komen tot een enterprise grade rapportering oplossing. Het eerste doel was om het rapport van het bestaand budget versus actuals opnieuw te maken.

Onze oplossing

In dbt werd een reeks SQL-statements gecreëerd om de brongegevens in het data lake om te zetten in de juiste dimensie- en feitentabellen. Deze tabellen werden vervolgens geüpload in het sterschema van Power BI en gebruikt door DAX om metrics te berekenen die op een interactieve manier werken. Voorbeelden van dergelijke metrics zijn de herverdeling van het jaarlijkse budget naar een maandelijkse bedrag op basis van de actuals van het voorgaande jaar, of het maken van een dynamisch budget dat zich aanpast aan de actuals.

Het rapport heeft verschillende soorten eindgebruikers, elk met hun eigen belangen:

  • Management is gefocust op de high-level trends
  • Business owners moeten weten of ze op schema liggen met hun budget
  • Financial controllers en business users zitten samen om het budget te bespreken en eventueel te wijzigen
  • Financiële analisten gebruiken data om patronen of anomalieën te achterhalen

Het doel was om deze verschillende belangen in één rapport vast te leggen. Om dit te bereiken, hebben wij het rapport interactief ontworpen met meerdere lagen waar de gebruiker doorheen kan navigeren: de meest gedetailleerde laag bevat transactiegegevens, andere lagen bevatten aggregaties van die transacties of visualisaties van die aggregaties. De belangrijkste prestatie-indicatoren van het rapport werden verzameld in een dashboard voor een meer algemeen overzicht. Hierdoor is het ook mogelijk om automatische kennisgevingstriggers te maken wanneer bepaalde drempels worden overschreden.

Het resultaat

Elke gebruiker kan nu met dezelfde gegevens werken en uit hetzelfde rapport de voor hem relevante informatie halen. Hierdoor kunnen gesprekken over de cijfers gaan in plaats van over de nauwkeurigheid ervan. De volgende stap is om het huidige datamodel uit te breiden om andere specifieke rapportages mogelijk te maken (zoals P&L), of om het te combineren met gegevens uit andere datamodellen (zoals HR of content).

Heeft jouw project onze expertise nodig?