Power BI Premium, is het een goede fit voor jou?

Business IntelligencePower BI

Vanaf april 2021 zal Power BI Premium Per User beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Power BI gebruikers konden de afgelopen weken deze licentie al testen door een gratis trial van 60 dagen. Deze release zorgt ervoor dat er interessante features beschikbaar komen aan een betaalbare prijs. Maar hoe weet je nu welke licentie geschikt is voor jou? Zou het handig zijn om over te stappen naar Premium Per User? Laten we alvast beginnen door de 3 licenties kort te vergelijken.

Pro Per User

Power BI Premium Per User

Power BI Premium Per Capacity

€8,40/user/maand €16,90/user/maand Vanaf €4212,30 /maand
Self-service analytics Alle Power BI Pro functies Licentie voor hele organisatie, je betaalt voor verbruik i.p.v. per persoon.
Rapporten en dashboards delen Paginated reports Meer features dan Premium Per User en Pro Per User
Deployment pipelines

De belangrijkste features die beschikbaar worden dankzij Premium Per User zijn:

Paginated reports

Premium per user biedt de mogelijkheid om paginated reports te creëren en te delen. Paginated reports zijn rapporten die op één bladzijde passen, zodat ze makkelijk geëxporteerd kunnen worden als document. Als je in Power BI Desktop een rapport exporteert naar pdf-formaat, dan wordt enkel de data geprint of geëxporteerd die je effectief ziet op het rapport. Met paginated reports kan je deze statische weergave vermijden en wordt alle data geprint of geëxporteerd. Om dit te ontwikkelen is er dan ook een aparte tool, de Power BI Report Builder. Dit is een enorme meerwaarde ten op zichte van Power BI desktop op vlak van exportmogelijkheden. Je kan hier voor klanten bijvoorbeeld gepersonaliseerde rapporten opmaken en gemakkelijk via pdf delen.

Case study: exportmogelijkheden via paginated reports

Gezien de grote vraag naar exportmogelijkheden binnen een business intelligence tool zoals Power BI, is de power bi report builder een interessante tool. Binnen Power BI desktop zijn de mogelijkheden beperkt tot het exporteren van individuele visuals of rapporten naar Powerpoint of PDF. Met behulp van paginated reports kunnen we dynamische rapporten creëren en exporteren naar verschillende formaten zoals XLSX, PDF, CSV, PPT, DOCX, MHTML en XML.

Ter demonstratie hebben we twee rapporten gebouwd met een Contoso sales dataset. We hebben een rapport die alle sales per product weergeeft en een rapport die alle sales per winkel weergeeft.

Power BI report builder

De twee rapporten worden geëxporteerd in één excel bestand verdeeld over 2 excel sheets met de gewenste benaming. Naast deze manuele export kunnen we dit ook automatiseren via een e-mail subscription. Een andere optie is om via Microsoft Power Automate een flow te creëren die een geautomatiseerde export naar een bepaalde OneDrive folder uitvoert, zo kunnen ook personen zonder een Power BI account aan deze Excel rapporten.

Power BI report builder export

Data prep, modeling and visualization

Voor de ‘Data prep, modeling, and visualization’ sectie zijn er een heleboel extra features bij de Premium Per User in vergelijking met de Pro licentie.

Om te beginnen is de refresh rate een pak hoger (verhoogd 8/dag naar 48/dag) bij Premium Per User. Verder zijn er nog extra AI-mogelijkheden: text analytics, image detection en automated machine learning. En ten derde, zijn er ook extra features wat Dataflows betreft. Dataflows is een feature, voor zowel Pro als Premium gebruikers, om grote hoeveelheden data snel en eenvoudig om te zetten naar inzichten.

Diagram Power BI dataflows

Hoewel Dataflows ook beschikbaar zijn voor de Pro licentie, zijn er bij de Premium versie – en dus ook voor de Premium Per User – extra features:

  • Enhanced compute engine: dataflows optimaliseren, door de refresh times te verminderen van langlopende ETL-stappen (bv. joins, distinct, filters & group by)
  • DirectQuery: hiermee kan je direct connecteren met een dataflow, zonder data te moeten importeren. Door die direct connectie heb je ook geen aparte refresh schedules meer nodig.
  • Computed & linked entities: hiermee kan je in-storage computaties uitvoeren wanneer je dataflows gebuikt. Met linked entities kan je bestaande dataflows refreshen.

Binnen deze dataflows, is de diagram view in power query online ook beschikbaar. Hiermee kan je alle datavoorbereidingsstappen bekijken in een diagram weergave. Je kan hier de stappen binnen een query ook rechtstreeks herconfigureren.

Power BI diagram view

Governance and administration

Dankzij Premium Per User hebben we ook toegang tot Application Lifecycle management aan de hand van deployment pipelines. Dit is het proces waarbij een product, in dit geval een rapport, wordt beheerd van begin tot einde doorheen de volgende fases: Development, Test en Production. Deze feature is zeer interessant voor de opvolging en deployment van rapporten.

Power BI Deployment pipeline

Tot slot kan je ook met grotere datamodellen werken wanneer je een Premium Per User licentie hebt. Afhankelijk van de SKU, ondersteunt Power BI Premium pbix bestanden tot een maximum grootte van 10 GB.

Is Power BI Premium Per User een goede fit voor jou?

Als je echt intensief gebruik wil maken van Power BI en wil samenwerken aan rapporten lijkt Power BI Premium een goede oplossing. Afhangend van hoeveel mensen Power BI zullen gebruiken zal dit dan een Per User of Per Capacity licentie zijn. De per user licentie is zeer geschikt voor KMO’s of bedrijven waar slechts een aantal personen toegang moeten hebben tot de rapporten en/of dashboards, maar toch graag willen genieten van de premium features.

Schrijf je in op de nieuwsbrief om nooit een blog te missen!