Power BI Rollout – intigriti

We hielpen met

Business Intelligence
Power BI

Intigriti is het grootste platform voor ethische hacking en bug bounty-programma’s in Europa. Met 30 000 onderzoekers en meer dan 200 actieve programma’s willen ze constant de digitale wereld veiliger te maken. Bijna elke organisatie heeft tijdens de laatste jaren een digitale transformatie ondergaan. Dit wil zeggen dat er veel belangrijke bedrijfsmiddelen en informatie kwetsbaar zijn voor digitale aanvallen. Intigriti garandeert de veiligheid van deze bedrijfsmiddelen om de (digitale) wereld een veiligere plaats te maken.

De briefing

Intigriti heeft een platform om continue veiligheidscontroles uit te voeren; maar ze missen nog een rapporteringsomgeving om data-inzichten te genereren.

De voornaamste doelen van deze rapporteringsomgeving zijn:

  • Rapportering accuraat en consistent maken over de hele organisatie
  • Een self-service BI roadmap ondersteunen
  • Geïnformeerde besluitvorming vergemakkelijken
  • De mogelijkheid aanbieden om aangepaste filters en gedetailleerde drill-troughs te gebruiken op rapporten
  • Een hoge datakwaliteit promoten

Onze oplossing

We hebben deze case aangepakt door ons gefaseerd delivery framework te volgen.

Zoals je uit de briefing kan afleiden was het grootste deel van de ideatie en definitie fase al voltooid door Intigriti toen onze samenwerking startte. Ze hadden een redelijk duidelijk beeld van welke data en metrics aanwezig moesten zijn op de rapporten. Daarom begonnen we dit project meteen in de analyse en data discovery fase. Door het feit dat al deze informatie aanwezig was en alle vereisten snel bepaald waren konden we snel een duidelijke scope definiëren.

In eerste instantie hebben we een operationeel rapport opgesteld volgens het DAR-principe. Het rapport was gemaakt met testdata, wat een gemaskerde versie was van de gehele dataset.

Deze globale rapporten bevatten duidelijke visualisaties en geven de mogelijkheid tot drill-downs naar gedetailleerde rapporten.

In een tweede stadium van het project lag de focus op de uitbereiding en de optimalisatie van de bestaande rapporten. Deze nieuwe rapporten zijn gebaseerd op specifieke use cases en rapporteringsnoden die tevoorschijn kwamen tijdens de initiële opzet.

Een tweede taak tijdens dit stadium was het optimaliseren van het datamodel in Power BI, dit alles gebaseerd op inzichten uit het eerste stadium van dit project.

Het resultaat

De nieuwe BI rapporteringsomgeving is gebaseerd op verschillende gebruiksvriendelijke datamodellen. Ze houden rekening met de eisen van verschillende stakeholders en zijn ook opgesteld rekening houdend met eventuele toekomstige projecten.

Het grootste doel voor Intigriti was om nieuwe inzichten te verwerven over hun klanten en om de activiteit op het platform op te volgen. Dankzij de intelligente BI-rapportering vinden ze alle antwoorden centraal op één plaats. De rapporteringsomgeving is ook toegankelijk voor stakeholders met verschillende rollen en verantwoordelijkheden waardoor er binnen het bedrijf één enkele versie van de waarheid bestaat.

Omdat bedrijven niet statisch zijn veranderen noden en eisen van de gebruikers en moet de rapportering natuurlijk mee evolueren. Daarom blijven we altijd beschikbaar om deze veranderingen door te voeren wanneer ze nodig zijn en om samen een roadmap voor de toekomst uit te denken.

Heeft jouw project onze expertise nodig?