1 februari 2024

Managed self-service BI met Power BI

Denken aan een gegevensbeheermodel voor de implementatie van Power BI in een organisatie kan behoorlijk complex zijn. Je moet rekening houden met veel belangrijke overwegingen en planning om dit tot een succesvol project voor je onderneming te maken.

Het Power BI-ecosysteem is divers en kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd. Er zijn veel gebruiksscenario’s mogelijk voor het implementeren van Power BI. Er is geen one-size-fits-all-scenario, maar het is een goede oefening om na te denken over een hoofdscenario dat over het algemeen de beste aanpak is binnen je bedrijf.

Kies je Power BI-gebruiksscenario

In feite zijn er 3 hoofdcategorieën die bepalen hoe Power BI-content, zoals datasets en rapporten, wordt beheerd. Het is het belangrijkst om te bepalen welk implementatiescenario of welke strategie het beste aansluit bij de specifieke rapportagebehoeften van je bedrijf.

 1. Business-driven Self Service BI:
  • In dit scenario zijn de eindgebruikers (zakelijke gebruikers) het meest betrokken. Ze hebben controle over de ontwikkeling van de rapporten. Hierdoor is er geen gestandaardiseerde manier van werken en worden er veel verschillende gegevenssilo’s gecreëerd (elk met hun eigen versie van de waarheid).
  • Het voordeel is het niveau van flexibiliteit en de mogelijkheid om zelf de gegevens te verkennen.
 2. Corporate (Enterprise) BI:
  • In dit scenario is de IT-afdeling verantwoordelijk voor het volledige beheer van rapportage, van gegevensextractie en -transformatie tot de daadwerkelijke ontwikkeling van de rapporten.
  • Dit is de meest gestructureerde en betrouwbare aanpak.
  • Het nadeel is de volledige ontwikkelingslevenscyclus, die meer tijd in beslag neemt dan bij business-driven self-service BI.
 3. Managed Self Service BI:
  • Dit hybride implementatiescenario biedt het beste van business-driven self-service BI en corporate BI samen. De zakelijke gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bouwen van rapporten, terwijl IT verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens.

In het kort, hier zijn de verschillen tussen deze 3 implementatiescenario’s:

 Zakelijk gestuurde selfservice BIManaged self service BICorporate BI
Type benaderingBottum-UpHybrideTop-Down
BeschrijvingNadruk op data-exploratie en vrijheidEen “beheerde” benadering waarbij rapporten vooraf gedefinieerde datasets/modellen gebruikenIT is verantwoordelijk voor het bouwen en publiceren van rapporten.
Beheerst doorBusinessIT: data & datamodels (semantic layer)
Business: report
IT

Een veelvoorkomende fout is om automatisch te kiezen voor een corporate BI-aanpak voor grote organisaties. De gekozen aanpak hangt echter niet af van de grootte van de organisatie, maar eerder van de vereisten van het project.

Inderdaad kiezen opvallend veel grote bedrijven voor een corporate BI-aanpak, maar dat betekent niet dat ze geen behoefte hebben aan selfservice-BI.

Belangrijke aspecten van beheerde selfservice-BI

Voordat je een beheerde selfservice Power BI-strategie implementeert, zijn er enkele algemene belangrijke aspecten die het vermelden waard zijn.

Gedeelde datasets

Een gedeelde Power BI-dataset wordt hergebruikt in veel verschillende rapporten. Deze gedecentraliseerde aanpak vergemakkelijkt het delegeren van rapportontwikkeling aan zakelijke gebruikers via het gebruik van gecentraliseerde (beheerde) data. Deze datasets worden gepubliceerd in een speciale Power BI-werkruimte, vaak een Data Hub genoemd. Rapportmakers kunnen verbinding maken met de datahub en beginnen met het bouwen van rapporten op de datasets waarvoor ze toestemming hebben gekregen.

Een van de belangrijkste voordelen is dat dit de mogelijkheid creëert voor dataset-auteurs en rapportmakers om onafhankelijk van elkaar te werken. Een dataset-auteur kan een IT- of BI-expert zijn, terwijl het maken van rapporten kan worden gedelegeerd aan zakelijke gebruikers.

Deze gecentraliseerde datasets moeten gebruiksvriendelijk zijn en dienen als een semantische laag. Het vermindert ook het aantal duplicaten van datasets.

Goedgekeurde datasets

Dataset discovery via OneLake data hub

Het datahub is de centrale locatie waar rapportmakers de datasets kunnen vinden die binnen de organisatie worden gebruikt (zie afbeelding in de vorige sectie). Dit draagt bij aan het hergebruik van datasets.

Het is de taak van de Power BI-beheerder om datasetontdekking mogelijk te maken.

Een rapportmaker kan datasets vinden in de datahub, maar dat betekent niet automatisch dat hij een rapport kan bouwen op deze data. Daarom moet hij toegang tot bouwrechten aanvragen door een bericht toe te voegen via het dialoogvenster. Deze actie zal een e-mail sturen naar de dataseteigenaar.

Let op dat deze functionaliteit moet worden ingeschakeld door de Power BI-beheerder. Bovendien kan hij de aanvraag definiëren om enkele instructies voor de aanvrager op te nemen.

De aanvrager ontvangt in dit geval het volgende bericht:

Liveverbinding naar gedeelde datasets

Een liveverbinding verbindt één of meer rapporten met een bestaande dataset. Dit voorkomt de noodzaak om voor elk rapport dat in Power BI Desktop wordt gemaakt, een nieuw gegevensmodel te maken.

Aparte workspaces

Het werken met aparte workspaces voor datasets en rapporten heeft veel voordelen. Het creëert vooral duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het beheer van de inhoud in elke workspace.

Als gevolg hiervan hebben rapportmakers alleen toestemming om inhoud te publiceren naar een rapportageworkspace (wanneer ze ten minste de rol van bijdrager hebben). Daarnaast moeten ze toestemming hebben voor specifieke datasets.

Implementeer uw Power BI-gebruiksscenario

Rollen en machtigingen

Binnen een beheerd zelfbedieningsscenario zijn verschillende rollen vereist. Er moet minstens één teamlid aan elke rol worden toegewezen, maar het is ook mogelijk dat één persoon meerdere rollen op zich neemt. Dit hangt allemaal af van uw organisatie.

 • Datasetmaker
  Is verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van analytische datamodellen, bekend als Power BI-datasets.
 • Rapportmaker
  Is verantwoordelijk voor het maken van rapporten op basis van de datasets/datamodellen waarvoor hij de nodige machtigingen heeft gekregen.
 • Rapportgebruiker
  Gebruikt de gepubliceerde rapporten, maar heeft geen machtigingen om bestaande rapporten te wijzigen of nieuwe rapporten te maken.
 • Workspace-beheerder
  Beheert een of meer werkruimten: houdt toezicht op de gepubliceerde rapporten en de toegangsrechten van de gebruikers.
 • Workspace-gebruiker
  Gebruikt de rapporten in deze werkruimte en/of beheert deze rapporten.
 • Power BI (tenant) beheerder
  Is verantwoordelijk voor de implementatie van Power BI op organisatieniveau: bepaalt de richtlijnen voor het daadwerkelijke maken, gebruiken en implementeren van Power BI.

Gebruiksscenario-werkstroom

Nu je de belangrijke sleutelaspecten en rollen begrijpt voor het implementeren van beheerde selfservice BI, kunnen we dit alles samenvoegen om een workflow op hoog niveau te visualiseren voor dit gebruiksscenario.

 1. De datasetmaker gebruikt Power BI Desktop om verbinding te maken met brondata en het datamodel op te bouwen (relaties definiëren, hiërarchieën, maatregelen, …).
 2. Zodra het datamodel gereed is, wordt het gepubliceerd naar een datasetwerkruimte in de Power BI-service. Zoals eerder vermeld, zal deze werkruimte alleen datasets hosten, geen rapporten. Vanaf nu kunnen we deze gedeelde datasets noemen.
 3. De rapportmaker kan nu de gegevenshub openen om te controleren welke rapporten hij toegang heeft en om verbinding te maken met een gedeelde dataset via een live verbinding.
 4. De rapportmaker bouwt het rapport. Zodra de rapportontwikkeling is voltooid, wordt het rapport gepubliceerd naar de rapportagewerkruimte. De live verbinding met de gedeelde dataset blijft behouden wanneer het rapport wordt gehost in de Power BI-service.

Rapportconsumenten krijgen machtigingen op werkruimteniveau om rapporten binnen de rapportagewerkruimte te bekijken.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Frequently Asked Questions

Managed Self-Service BI (SSBI) met Power BI is een benadering die zakelijke gebruikers in staat stelt om hun eigen rapporten en dashboards te creëren, terwijl tegelijkertijd governance en controle over data en de kwaliteit ervan worden behouden. Het combineert de flexibiliteit van self-service BI met het toezicht en de ondersteuning van IT.

De voordelen zijn onder andere verbeterde toegankelijkheid van data, snellere inzichten, minder IT bottlenecks, verbeterde data governance, en de mogelijkheid voor gebruikers om rapporten aan te passen aan hun specifieke behoeften, terwijl data-integrity en beveiliging worden gegarandeerd.

Managed SSBI verbetert data governance door het implementeren van data policies, het monitoren van data gebruik, en het handhaven van één bron van waarheid. IT-afdelingen kunnen toezien op data toegang en kwaliteit terwijl ze gebruikers in staat stellen om zelfstandig te werken.

Organisaties kunnen Managed SSBI implementeren door een robuust data governance framework op te zetten, training en ondersteuning te bieden aan zakelijke gebruikers, gebruik te maken van Power BI functies zoals dataflows en gedeelde datasets, en doorlopend de BI-omgeving te monitoren en optimaliseren.

Heb je nog vragen over hoe Cloubis uw bedrijf kan helpen met data?

Schrijf je in op de nieuwsbrief om nooit een blog te missen!