Betere commerciële inzichten via Power BI – DELA

We hielpen met

Azure Experience
Business Intelligence
Power BI
Data Governance

DELA staat voor “Draagt Elkanders Lasten” en maakt deel uit van een coöperatie. Als uitvaartspecialist zorgt DELA voor financiële, praktische en emotionele ondersteuning rondom afscheid: voor, tijdens en na een uitvaart. DELA is vooral gekend als uitvaartverzekeraar, maar heeft ook 65 hooggekwalificeerde uitvaartcentra op meer dan 120 locaties in België, 3 crematoria en een repatriëringscentrum op de luchthaven van Zaventem. Bovendien staan 26 consulenten nabestaandenzorg dagelijks klaar om de nabestaanden na de uitvaart te helpen met praktische en administratieve beslommeringen.

De briefing

Om de commerciële cijfers van de afdeling Verzekeren op te volgen en het Sales Team betere inzichten te geven in de portefeuille was er reeds een rapport in gebruik dat werd beheerd in Excel. 
Het onderhoud van het rapport was een tijdsintensief en maandelijks wederkerig proces. Bovendien waren van de meeste datagegevens enkel geaggregeerde totalen beschikbaar en was het dus moeilijk om tellingen of validatie op het laagste niveau uit te voeren. 
Daarnaast waren de interne definities over de jaren heen wat gewijzigd en werd dit niet overal even transparant gereflecteerd.

Onze oplossing

In nauwe samenwerking tussen Cloubis en DELA zijn allereerst de definities helder gemaakt, goedgekeurd en breed gecommuniceerd, waardoor binnen de organisatie een eenduidige bron van data wordt erkend, zonder ruimte voor interpretatieverschillen. 

Naast het verhelderen van de definities hebben we ook diepgaandere inzichten verworven die voorheen buiten bereik lagen. Dit stelt DELA nu in staat om verder te filteren op specifieke categorieën, een functionaliteit die eerder niet beschikbaar was. 

Hierdoor konden we:

  • Op korte termijn de juiste data integreren in onze oplossing.
  • Samen met de klant zowel de business als de technische definities opstellen en delen via een ‘business glossary’.
  • Een efficiënt datamodel maken met gedocumenteerde datatransformaties in het bronsysteem.

Juiste en diepere inzichten weergeven in Power BI.

Samenwerken en betrokkenheid:
Er werden wekelijkse vergaderingen gehouden met de klant om afstemming te garanderen en waardevolle inzichten uit te wisselen.

A.d.h.v. deze oplossing krijgt DELA een beter en gedetailleerder zicht op haar volledige portefeuille. Ook wordt voldaan aan de eisen om alles grondig en gestructureerd aan te pakken dankzij het opstellen van definities, voorbereiden van data op het laagste niveau in een efficiënt datamodel, correct rapporteren van cijfers, uitvoeren van effectieve data governance, …

Het resultaat

Dankzij deze oplossing kan DELA:

  • Data voorbereiden op het laagste niveau, in een datamodel dat ideaal is om op de gevraagde KPI’s te rapporteren.
  • Analyseren waarom er in bepaalde maanden bvb. Meer aanwas of verval is en dit inzicht concreet omzetten in acties.
  • Dashboards gebruiken waarin de belangrijkste cijfers en inzichten correct worden weergegeven.
  • De impact analyseren met aangepaste tellingen (bijvoorbeeld het aantal aanwas of verval dat ze doorheen het jaar kennen) en hierop doorfilteren tot het laagste niveau.

Door de samenwerking met Cloubis heeft DELA verdere stappen gezet naar een meer mature dataomgeving. Alle data-gerelateerde vraagstukken worden op een uniforme en geïntegreerde manier aangepakt zodat er een continue meerwaarde kan worden gerealiseerd. 

Zo werkt DELA met ondersteuning van Cloubis samen aan een datacultuur.

Getuigenis

“De Cloubis-teamleden waarmee DELA Verzekeren mag samenwerken zijn stuk voor stuk gemotiveerde professionals die steeds op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing en set-up voor onze organisatie. Grote waardering daarvoor”

Tim Costermans De Laet – Business Development Manager

Heeft jouw project onze expertise nodig?