Odoo binnen een moderne data architectuur met Snowflake – Distrilink

We hielpen met

Data Architecture
Matillion
Snowflake
Qlik

Distrilink is een e-commerce agency en wil een partner zijn voor bedrijven om online te verkopen op schaal via eender welk kanaal.

De briefing

Distrilink heeft een ecosysteem opgebouwd in Odoo om alle processen samen te brengen die nodig zijn om succesvol te verkopen op marktplaatsen. Er wordt met best in class IT-systemen gewerkt en automatisatie wordt toegepast waar mogelijk. De rapportage gebeurt via QlikView en connecteert rechtstreeks op Odoo via een ODBC-driver. Maar de analyse en rapportage op het bronsysteem van Distrilink zijn niet schaalbaar. Zo zijn er limieten op het toevoegen van nieuwe bronnen via API-connecties bijvoorbeeld. Distrilink had nood aan een kostenefficiënt en schaalbaar dataplatform en schakelde hiervoor Cloubis in.

Onze oplossing

Aan de hand van enkele workshops heeft Cloubis een moderne en schaalbare data architectuur uitgetekend. Om het ERP-systeem te ontlasten zijn we gestart met een pilootproject om dit conceptueel te testen. Na goedkeuring van het concept zijn we overgegaan tot het ontsluiten van de data.

Om data uit verschillende bronnen samen te brengen en klaar te maken voor de rapporteringslaag via views, kozen we voor Snowflake als data warehouse. In Matillion hebben we een robuust en efficiënt synchronisatieproces opgezet waarbij data uit Odoo wordt ontsloten en naar Snowflake wordt gesynchroniseerd. In Snowflake wordt het dimensioneel model met business logica voorbereid aan de hand van views in de datamarts. QlikSense maakt gebruik van deze datamarts om de visuele eindrapporten weer te geven.

Het proces is volledig dynamisch opgebouwd aan de hand van variabelen. Als de benodigde tabellen nog niet bestaan, kunnen ze eenvoudig toegevoegd worden in Matillion met als parameter reload of incremental. Deze tabel wordt naar Snowflake verzonden en dient als basis voor het synchronisatieproces.

Op het einde van het synchronisatieproces krijgt de klant een mail met een samenvatting. Daarnaast zijn er nog andere controlestructuren ingebouwd. Matillion draait enkel wanneer de flow wordt uitgevoerd en wordt automatisch afgesloten zodra hij klaar is.

Het resultaat

Dankzij de samenwerking met Cloubis kan Distrilink nu sneller en vaker data synchroniseren en inzichten verkrijgen, zonder hinder in performantie van het bronsysteem. Hierdoor kan Distrilink sneller actie ondernemen indien nodig. Al voor de samenwerking met Cloubis was er bij Distrilink een sterke datacultuur aanwezig, maar nu is de data nog toegankelijker en worden er meer data-driven beslissingen gemaakt. Dit zal Distrilink toelaten sneller te schalen en groeien.

Heeft jouw project onze expertise nodig?