Planningsbeheer met Power BI – Hysopt

We hielpen met

Business Intelligence
Power BI

Hysopt is een ontwikkelaar van HVAC-berekenings- en simulatiesoftware. Door de toenemende klimaatcrisis is het steeds belangrijker om bedachtzaam om te gaan met het milieu en onze uitstoot, alsook met de steeds stijgende kostprijs van energie. Dankzij de software van Hysopt kunnen de verwarmings- en koelingsinstallaties van gebouwen geoptimaliseerd worden, wat resulteert in vermindering van de CO2-uitstoot, besparing van energiekosten en volledige controle over hun installaties. Dit helpt gebouweigenaren om gebouwen efficiënter te verwarmen en te koelen, en zo de overstap te maken naar een koolstofvrije toekomst.

De briefing 

Binnen Hysopt wordt gewerkt met Jira Software met plug-in Tempo voor het bijhouden van gepresteerde uren van werknemers. Er wordt bijgehouden hoeveel uren werknemers op verschillende projecten presteren, hoeveel aan trainingen of verlofdagen wordt gegeven, …. 
Tempo stelt zelf enkele tools ter beschikking om een overzicht te krijgen van alle gelogde uren, maar deze zijn eerder beperkt en laten weinig flexibiliteit toe. 
Hysopt was op zoek naar een manier om alle informatie uit Tempo te bekijken op een meer uitgebreide, overzichtelijke en meer gepersonaliseerde wijze.

Onze Oplossing 

Doordat Hysopt al een zeer goed beeld had van de informatie die ze wouden zien, kon heel snel door de ideatie en definitie fase gegaan worden en kon er vrijwel meteen gestart worden met analyse van de data en de opbouw van de rapporten. Tijdens deze fases werden er verschillende feedback momenten gehouden zodat we de rapportering konden opstellen naar hun wensen.

De rapportering werd opgesteld in Power BI volgens het DAR-principe. Eerst werd een algemeen dashboard gemaakt met een high-level overzicht. Nadien werden er verschillende analyse pagina’s opgebouwd die verschillende aspecten van het algemeen dashboard meer in detail toelichten. Daarnaast werd een tweede dashboard gemaakt, specifiek gericht op de partners van Hysopt en de aan hen bestede uren.

In een tweede fase van het project werd een tweede rapport opgesteld met een grotere focus op de verdeling van toekomstige uren van werknemers. Dit rapport werd gekoppeld aan het datamodel van het eerste rapport, zodat toekomstige aanpassingen aan het datamodel maar eenmalig uitgevoerd moet worden. Dit noemen ze ook wel eens een ‘golden’ dataset.

Zowel in deze fase als bij het eerste rapport werd telkens gewerkt met de ‘permissions’ functies van Power BI Service om in te stellen wie toegang heeft tot welke rapporten.

Het resultaat 

Het doel voor Hysopt was om alle gepresteerde en toekomstige uren in Jira en Tempo op een uitgebreide, overzichtelijke en personaliseerbare wijze te kunnen bekijken. Dankzij de intelligente BI-rapportering en de functionaliteiten van Power BI Service kunnen ze alle data op een centrale plaats raadplegen, in rapporten die werden opgesteld volgens hun eisen en wensen. Dit geeft hen dan de mogelijkheid om de gerapporteerde uren beter te analyseren en in de toekomst makkelijk aanpassingen te maken aan veranderende noden.

Heeft jouw project onze expertise nodig?