Managed Self-service rapportering via Power BI – De Vlaamse Waterweg 

We hielpen met

Azure Synapse
Datalake
Power BI
Data Governance
Azure DevOps

De Vlaamse Waterweg is het agentschap van de Vlaamse Overheid die de waterwegen in Vlaanderen beheert. Dit gaande van het beheer van het verkeer op deze waterwegen, beheer van bruggen en sluizen, toekenningen van vergunningen om evenementen op/ langs het water te organiseren, beheer van aanvragen tot watercaptaties…

De briefing

De Vlaamse Waterweg gebruikte reeds Power BI als rapporteringstool voor zowel operationele al strategische rapportering. De rapportage moest steeds snel worden opgezet waardoor medewerkers zelf Power BI installeerden, toegang tot de brondata kregen en rechtstreeks rapporten begonnen maken op het bronsysteem. 

Op termijn was dit geen beheersbare noch schaalbare oplossing: alle datatransformaties werden in Power BI uitgevoerd, er werden geen best practices toegepast en alle data werd bovendien rechtstreeks in-memory in het Power BI rapport geladen, waardoor dit na een bepaalde hoeveelheid data niet meer performant was. Bovendien kon iedereen onderling rapporten met mekaar delen, zonder er correcte beveiliging- of beheersregels werden toegepast. 

Daarnaast kwamen er ook steeds meer vragen van eindgebruikers binnen m.b.t. incorrecte data of onduidelijke rapportering.

Om dit aan te pakken, werd er het team Informatiemanagement binnen De Vlaamse Waterweg opgericht. Dit team focust zich op het beheer van strategische data oplossingen binnen het bedrijf. 

Cloubis begeleidt hen momenteel met het bepalen en uitwerken van een moderne cloud data architectuur via Azure Synapse Analytics alsook de uitrol van een schaalbare self-service rapporteringsoplossing in Power BI.

Onze oplossing

  • Een end-to-end Azure Synapse Analytics data platform waarbij dataverwerking is georganiseerd volgend de 3-laagse Medallion architectuur.
  • Een managed self-service rapportering framework in Power BI.

Het resultaat

Na de implementatie van een Azure data platform was De Vlaamse Waterweg in staat om belangrijke data voortaan te centraliseren en te verwerken tot bruikbare en waardevolle strategische informatie. Rekening houdend met beveiliging en best practice beheersregels kon deze informatie verder verdeeld worden via centraal beheerde Power BI Werkruimtes.
Bijkomend ondersteunt het opgezette rapporterings framework ook self-service BI zodat bevoegde Power BI gebruikers ook zelf rapporten kunnen ontwikkelen, aanpassen en of delen.

Gebruikte Technologieën

  • Azure Synapse Analytics (Synapse Pipelines, Spark notebooks, Data Lake, Serverless SQL Pools).
  • Power BI.
  • Azure DevOps voor versiebeheer van code en de opzet van release en deployment pipelines.

Testimonial

“Binnen de Vlaamse Waterweg zijn we gestaag aan het werken om de grote hoeveelheden van data te kunnen omzetten in waardevolle informatie die ons als organisatie helpt haar dienstverlening steeds verder te verbeteren.

Zo hebben we een online e-loket om allerhande vergunningen vlot te kunnen laten aanvragen, maar konden we slechts met veel moeite hieruit noodzakelijke en correcte rapporteringen trekken.

Dankzij de enthousiaste Cloubis-collega zijn we erin geslaagd om deze data via een medaillon structuur op een lakehouse te brengen, te transformeren tot informatie en te ontsluiten via onze Power BI rapporteringen.

Hierdoor zijn we weer een stapje verder geraakt met onze informatiestrategie en hebben bij onze interne klanten een glimlach op hun gezichten getoverd. Opdracht geslaagd!”

Marc Gernaey – Managementadviseur en Informatiemanager

Heeft jouw project onze expertise nodig?